Legislația în România

Legislația D-D-D


Regulamente și frecvența obligatorie a serviciilor de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare în România


Importanța serviciilor D-D-D pentru sănătatea și siguranța comunităților


Într-un context în care sănătatea și siguranța comunităților devin prioritare, serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (D-D-D) sunt mai mult decât necesare; sunt esențiale. Fie că vorbim despre locuințe, spații comerciale, instituții medicale sau facilități industriale, menținerea unui mediu curat și sigur este fundamentală. În România, aceste servicii nu numai că asigură confortul și protecția sănătății, dar sunt și strict reglementate de legislația în vigoare, garantând astfel că toate măsurile de prevenție și control al infestațiilor sunt respectate conform standardelor naționale și europene.

Obligativitatea legală a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în România

Conform cerințelor legislative din România, toate entitățile economice sunt obligate să efectueze periodic servicii de dezinsecție și deratizare. Legislația specifică, inclusiv OMS 119/2014 și ANRSC prin Ordinul 82/2015, detaliază frecvența cu care aceste operațiuni trebuie realizate pentru a asigura controlul eficient al infecțiilor și a preveni răspândirea dăunătorilor.

În cadrul unităților sanitare, cum ar fi spitalele și policlinicile, dezinsecția trebuie realizată lunar, iar deratizarea la fiecare trei luni, pentru a combate orice focare de infecție. În sectoarele non-alimentare, care includ instituții precum școlile și primăriile, frecvența dezinsecției este de asemenea trimestrială, în timp ce deratizarea trebuie efectuată semestrial.

Pentru companiile private, aceleași reguli aplicate instituțiilor publice sunt valabile, subliniind responsabilitatea tuturor agenților economici de a menține un mediu curat și sigur. Nesupunerea la aceste directive poate duce la aplicarea unor amenzi semnificative, variind între 3.000 și 8.000 de lei, conform HG nr. 857/2011, ceea ce evidențiază seriozitatea și importanța respectării normelor de sănătate publică.


Obligații și Norme

Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul efectuării serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în clădiri sau la nivel de construcție.
Legea nr. 458/2002
privind accesul la informație – aceasta lege asigură accesul la informație despre serviciile de dezinsectie, dezinfectie și deratizare, precum și despre produsele utilizate în acest sens.
Legea nr. 39/2003
privind protecția și siguranța muncii – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul prestării serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare de către angajați sau prestatori.
Legea nr. 196/2003
privind protectia si paza animalelor – aceasta lege stabilește obligația de a preveni răspândirea și controlul dăunătorilor și infestațiilor de animale, inclusiv prin deratizare.
Legea Sanatatii Publice nr. 95/2006
aceasta lege stabilește obligația de a asigura condiții de igienă în locurile publice și private.
Legea nr. 307/2006
privind clădirile – aceasta lege stabilește obligația proprietarilor de clădiri de a asigura condiții de igienă și siguranță în clădiri.
Legea nr. 343/2007
privind protecția mediului – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul utilizării de produse de dezinsectie și dezinfectie care pot avea impact asupra mediului.
Ordinul nr. 190/2009
privind aprobarea Normelor sanitare privind activitatea de deratizare, dezinsectie și dezinfectie – acest ordin stabilește normele sanitare pentru activitatea de deratizare, dezinsectie și dezinfectie și obligațiile operatorilor economici în acest domeniu.
Ordinul nr. 2.575/2009
pentru aprobarea Normelor de igienă în unitățile de alimentație publică – acest ordin stabilește normele de igienă în unitățile de alimentație publică, inclusiv obligația de a efectua dezinsectie și dezinfectie.

Autoritățile de reglementare și control pentru serviciile D-D-D în România


În România, monitorizarea și reglementarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este asigurată de multiple organisme și autorități, fiecare având atribuții specifice în funcție de domeniul de activitate și de impactul serviciilor respective. Printre acestea se numără: • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, responsabil pentru controlul serviciilor D-D-D în cazuri de urgență.
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care intervine în cazul unităților alimentare sau celor care gestionează animale.
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Mediului, focalizată pe impactul asupra mediului al substanțelor folosite.
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă, care supraveghează conformitatea cu legislația muncii în derularea acestor servicii.
 • Poliția și Poliția Locală, care verifică respectarea legilor generale și locale.
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se asigură că drepturile consumatorilor sunt respectate.
 • Autoritatea Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, implicată în cazul utilizării materialelor radioactive.
 • Autoritățile locale, precum primăriile, care controlează serviciile DDD în spații publice.

Aceste autorități colaborează pentru a asigura că serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt realizate în conformitate cu cele mai înalte standarde, protejând sănătatea publică și mediul.

 
SPECIALIȘTI D-D-D


Consecințe încălcarea D-D-D


Consecințe ale neîndeplinirii serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare


În România, nerespectarea reglementărilor privind serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare atrage consecințe serioase, variind în funcție de sectorul de activitate și de tipul entității responsabile:


 • Proprietarii și administratorii de locuințe, birouri, magazine, restaurante, hoteluri: Aceștia sunt responsabili pentru menținerea unui mediu sigur și igienic, conform normelor de sănătate publică.
 • Instituții educaționale și de sănătate, cum ar fi școlile, grădinițele și spitalele: Trebuie să asigure condiții sanitare adecvate pentru angajați, elevi și pacienți, prevenind răspândirea infecțiilor și bolilor.
 • Comercianți, inclusiv magazinele de cartier, supermarketurile: Sunt supuse cerințelor legale stricte privind controlul dăunătorilor, pentru a proteja sănătatea consumatorilor.
 • Industrii specifice cum ar fi cea alimentară, farmaceutică și chimică: Acestea trebuie să respecte reguli riguroase de igienă pentru a evita contaminările și pentru a proteja sănătatea publică.
 • Instituții publice, inclusiv primăriile și ANAF: Au datoria de a gestiona spațiile într-un mod care respectă normele de igienă și sănătate publică, garantând siguranța tuturor celor care accesează aceste locuri.


Prin această abordare, se subliniază responsabilitatea entităților de a asigura servicii regulate și eficiente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pentru protejarea sănătății publice și a mediului, precum și pentru evitarea consecințelor juridice și financiare semnificative.

Cerințe și autorizații necesare pentru D-D-D


Pentru a oferi servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în România, o firmă trebuie să îndeplinească următoarele condiții esențiale, conform legislației în vigoare:

Înregistrare ca operator economic: Firma trebuie să fie înregistrată la autoritățile competente din România și să opereze sub codul CAEN 8129, care se aplică pentru „Activități de îmbunătățire a mediului, de dezinsecție, dezinfecție și deratizare”.

Personal calificat: Este crucial ca firma să dispună de personal instruit și calificat, cu următoarele certificări:

 • Certificat de igienă: Certificat de absolvire al cursului de igienă, modulul V, conform Ordinului Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1.225/5.031/2003, modificat și completat, valabil pentru trei ani de la data emiterii.
 • Calificare profesională: Certificat de Calificare Profesională pentru calificarea „Operator Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie”, eliberat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată, care trebuie însoțit obligatoriu de un supliment descriptiv.

Autorizații: Obținerea autorizațiilor necesare este un pas crucial pentru orice firmă ce dorește să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în România. Aceste condiții nu doar că asigură conformitatea cu legislația, dar garantează și implementarea unor proceduri care respectă standardele de siguranță și eficacitate.

 • Autorizație Sanitar Veterinară: Emisă de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, această autorizație este necesară pentru a opera conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 și modificările ulterioare.
 • Notificare de Certificare a Conformității: Aceasta trebuie obținută de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) și confirmă respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în baza Legii 95/2006 și a ordinelor subsecvente.
 • Înregistrare la Poliție: Specific necesară pentru firmele care utilizează substanțe periculoase, conform prevederilor legale relevante.
 • Autorizație de Mediu: Necessară pentru a confirma respectarea reglementărilor de protecție a mediului, conform legislației aplicabile, inclusiv HG nr. 43/2020 și alte ordonanțe și legi relevante.
 • Autorizație pentru Prestări Servicii D-D-D în Municipiul București: Emisă în baza reglementărilor locale, aceasta permite firma să opereze în capitală și necesită raportări periodice la Direcția Servicii Publice.

Conformitate: Pentru a asigura servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la standarde înalte, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții esențiale pentru a opera în conformitate cu regulamentele de siguranță și calitate:

 • Echipamente și materiale adecvate: Este esențial ca firmele să utilizeze echipamente și materiale care corespund standardelor de calitate și siguranță specifice domeniului DDD. Acestea trebuie să fie eficiente și sigure atât pentru utilizatori, cât și pentru mediu.
 • Plan de acțiune și raportare: Fiecare firmă trebuie să elaboreze un plan de acțiune detaliat pentru serviciile oferite și să fie capabilă să furnizeze rapoarte periodice clienților săi. Aceste rapoarte trebuie să includă detalii despre procedurile efectuate, produsele utilizate și rezultatele obținute, asigurând transparență și încredere.

Certificare: Firmele din domeniul dezinsecției, dezinfecției și deratizării au opțiunea de a se certifica conform unor standarde europene și internaționale, asigurând astfel calitatea și siguranța serviciilor oferite. Printre aceste certificări se numără:

 • SR EN ISO 9001:2015 – Aceasta standardizează sistemele de management al calității specifice pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, garantând eficacitatea proceselor interne.
 • SR EN ISO 14001:2015 – Focalizat pe managementul mediului, acest standard subliniază practicile ecologice și sustenabile ale firmelor.
 • SR EN ISO 45001:2015 – Se concentrează pe managementul sănătății și securității ocupaționale, esențial pentru protejarea angajaților într-un domeniu cu riscuri specifice.
 • SR EN CEN 16.636:2015 – Stabilește cerințe și competențe pentru furnizarea serviciilor de gestionare a dăunătorilor, recunoscut la nivel european prin certificarea CEPA Certified®, care asigură că serviciile sunt conforme cu cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene.

Optarea pentru aceste certificări nu este doar o dovadă a angajamentului față de calitate și responsabilitate, ci și o garanție că firma respectă cele mai înalte standarde din industrie, contribuind astfel la creșterea încrederii clienților și la îmbunătățirea reputației pe piață.

Asigurarea conformității cu standardele riguroase și obținerea autorizațiilor necesare demonstrează angajamentul ferm al firmelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare față de practici sigure și responsabile. Prin respectarea normelor de sănătate, siguranță și protecție a mediului, aceste companii nu doar că își consolidează reputația de furnizori de servicii de încredere, dar contribuie și la creșterea sănătății publice și la protecția mediului înconjurător. Astfel, alegerea unei firme care respectă toate aceste criterii este esențială pentru asigurarea unui mediu de viață sau de muncă curat și sigur pentru toți.


Aveți nevoie de un ajutor rapid sau aveți întrebări?


0786.232.915

Deschis

Luni - Duminică

Intervenții
NON-STOP

Adresa noastră

Strada Munții Apuseni 23,
București 060312,
România